Posvátné kruhy

Mandala je v tradičním pojetí obrazem uspořádání našeho vidění Světa a kosmologie, kterou k tomu používáme - kolem symbolu, významu, archetypu (resp. jeho obrazu), který stavíme do Středu své životní zkušenosti. Mandala je symbolem i nástrojem pozornosti k tomuto Středu. Nástrojem, který nám usnadňuje intergrovat prvky svého Světa do jednoho celku a tuto zkušenost vyjádřit, sdílet prostřednictvím obrazu, objektu, posvátného kruhu, kam můžeme vědomím i fyzicky vstupovat ve chvílích, kdy se obracíme k Posvátnu. 

Mandala je prostor, kde se setkáváme sami se sebou, svým pramenem a s svými reakcemi na základní a pro nás nepřehlédnutelné zkušenosti. Posvátný kruh bývá rituálně vytvářen a "oživován", což je proces probíhající současně v mysli tvůrce i fyzickém prostoru, ve kterém objekt či obraz posvátného kruhu vzniká. Vždy po předchozí přípravě, uklidnění, očistě a v úctě k onomu Středu všech věcí, jehož přítomnost si tvorbou mandaly silněji přivoláváme do svého vnímání a zkušenosti. 

Přítomnost archetypu Mandaly v životě je sama o sobě léčivá, nezávisle na konkrétních formách a obrazech, které pro nás na sebe bere. Posvátné kruhy se často používají pro zobrazení a integraci zkušenosti jak prostorové, tak časové. Ve stejných částech kruhu nacházíme symboly kvalit, např. "živlů", stejně jako přiřazení obdobím dne a noci, částem roku, či lidského života. Jednotlivé strany mají obvykle své strážce, božstva a další atributy, dle tradic, ze kterých vycházejí.

Posvátné kruhy jsou stejně nástrojem pro meditační usebrání, jako prostorem pro sdílení. Jsou nástrojem léčení a hledání odpovědí, stejně jako možností a výrazem vděčnosti a pokory před zdrojem Života, který navzdory všem svým "pracovním koncepcím" mysli nikdy nebudeme mít pod kontrolou, ale který žijeme, dýcháme a komunikujeme - spoluvytváříme. 

Možnosti stejného využití nabízí i mandaly astrologické, od okamžiku kdy se v horoskopii začalo užívat kruhového zobrazení. Samo toto zobrazení usnadňuje integraci jednotlivin, vybízí k překročení škatulek a oddělování prvků v kuchařkovitém používání. Otevírá možnost zkušenosti celé mandaly - horoskopu, vztahující se ke konkrétnímu člověku, lidem, událostem - resp. opět jejich obrazu v myslích, nahlížejících do pradávného soukolí Božích mlýnů. 

Nemusíte tedy, pokud Vás to inspiruje, zůstávát u přehledů, co že znamená Váš Merkur, jak reaguje Vaše Venuše a ke komu se hodíte když "jste ten Kozoroh" (Což je samo o sobě nesnadné mystérium, neboť jak praví jistá mantická klasika: "Kozoroh nikdy nechce říct, co je za znamení";-). To vše máte jistě k dispozici, stejně jako různé strojové a internetové interpretace, či pár větiček v novinách, které nicméně stále zůstávají v rovině velmi obecného a velmi, velmi přibližného škatulkování.

Potenciální přítomnost posvátného kruhu v obrazu horoskopu může inspirovat i k jinému uchopení:

- zkuste se chvíli dívat na uspořádání celého kruhu a doplňte si dle znamení, roční období, kdy jednotlivé prvky každý rok potkáváte. Možná uvidíte "své jaro", či "svůj podzim", možná zaslechnete témata, která se Vám vynořují v zimních měsících, či prolínají Vaše letní dny.

- stejně můžete zkusit číst dělení na domy, jako svůj vlastní vzorec, či partituru rezonující s částmi dne a noci. Nehledejte příručkové popisy, dívejte se na vlastní zkušenost a viděné nechte v kruhu uspořádávat do obrazců - souvislostí a vztahů.

- zkuste si představit planety v kruhu jako společenství sedící kolem ohně - či jakéhokoli jiného symbolu Středu. Nechte je vyprávět, vzájemně na sebe reagovat a průběžně pozorností přepínejte mezi částmi a Celkem, ke kterému patří. Snad se Vám v souvislosti s jednotlivými planetami (a dalšími prvky) vybaví živí lidé, či situace, které Vám jejich kvality odrážejí. Možná najdete části životního příběhu, které s nimi rezonují. Období, kdy Vás to či ono téma, symbolizované planetami, provázelo životem.

- pozorujte Lunu, jak prochází každý měsíc celým kruhem, pozorujte jak vnímáte "rozeznívání" jeho částí. A až se Vám spojitosti začnou vynořovat, zavřete počítač a vyjděte si právě zvolené téma prohlédnout za přítomnosti skutečné Luny na obloze... 


Až tam budete stát pod nočním nebem, pozorovat východ, či západ Slunce, nebo zdravit některou planetu na nočním nebi, uvědomte si na chvíli Zemi pod vašima nohama, prostor i čas ve kterém se nacházíte, svůj dech, okolní zvuky a další vjemy.. A chcete-li, věnujte pozornost mandale - kruhu posvátného časoprostoru, kterého jsme součástí. Nejen na papíře a v obrázcích astrologických značek, ale tady a teď, svým tělem, svým vědomím, svou pozorností, svým životem... Prohlédněte si, jak váš kruh vypadá, kdo a co ho tvoří a spočiňte s tím vším na pár okamžiků v jeho Středu... 


Kéž je to pro Vás léčivý, posvátný a inspirovaný čas.  Populární příspěvky z tohoto blogu

O Černé luně, Bubákovi a tanci Dakiní.

Vzpomínka na Vratislava Jana Žižku

Nebeského mlýna otáčení.