Obzory


Často při astrologických rozhovorech říkávám: „Běžte po ránu na kopec a dýchejte prostor při východu Slunce.“ Stejně tak je výhodné věnovat čas utišení a přeladění energie i vědomí při Slunci zapadajícím. Forma může být rozličná, od naprosto jednoduché a intuitivní, až po propracované praxe tradice, se kterou rezonujete. Zkušenost je to skutečně prastará, kolektivní, „nadklubová“ a rozumíme jí všichni. I beze slov, symbolů a konkrétností, které až následně přidáváme podle jazyka a prostředí kde žijeme. Zkušenost rozjasňování a stmívání oblohy, prvního paprsku Slunce i posledního zavlnění zapadajícího oranžového kotouče. Nádech a rozezvučení, ještě než se Sluneční kotouč objeví na východní straně a hluboké ticho - chladivý výdech, chvíli po jeho zmizení za západním obzorem. Být při tom, v konkrétním čase a prostoru, seřizuje naše vnitřní hodiny a skrze pozornost, emoce i fyzickou přítomnost nás kompletně vrací – může vracet – z vytrženosti našich virtuálních časování.


„Pravý sluneční čas“ - odvozený od skutečné délky světla a tmy, pulsující v našich končinách v ročních dobách, je základním prvkem přítomným v krajinných chrámech, na posvátných místech Země, i ve vědomí pozorujícího. Mimochodem, když v horoskopu rozděleném na dvanáct interpretačních přihrádek dle Placida čteme význam domů – vlastně se díváme na rozdělený celek právě tohoto „slunečního dechu“. V režimu pozornosti k tomto času se výhodně pracuje s vnímáním energií v krajině/přírodě, stejně jako např. s orgánovými hodinami nebo cykly dechu.


Pro starověké pozorovatele byl Vesmírný celek - od kamenů posvátného místa až po ještě zahlédnutelné, či už jen tušené hvězdy – živý, vědomý a obvykle hierarchický. To jsou prvky, které lze najít v modlitbách a vzýváních rozličných kultur. Často se opakují podobné principy:

  • samo uvědomění, zastavení a vymezení si času při střídání dne a noci seřizuje, jak už bylo zmíněno výše, vnitřní hodiny. Vrací lidskou zkušenost do vědomého souběhu s dechem místa, kde dotyčný žije (kdo by chtěl praxi podrobnější, může zkusit začlenit do svého dne pozornost k jednotlivým dvanáctinám tohoto cyklu – tedy k okamžikům kdy vaše v esoterickém obchodě zakoupené tattvické hodiny ukazují vystřídání všech prvků, neb váš monitor Slunce na hrotech Placidovských domů. Ve svéprávnějších případech můžete zkusit tyto punkty přímo vyciťovat).
  • Vědomí je výhodné obrátit „k Tvůrci toho všeho“, či „Zdroji Života“. Můžete užít konkrétní Jméno, pokud je to volačka, kterou na kosmickém telefonu běžně vytáčíte. Můžete ale také zkusit jít „za Jméno“, i za podobu Slunce, kterou právě vnímáte. Tradiční systémy vždy oslovují buď přímo Slunce, nebo princip, který reprezentuje. Pokud by pro vás pojmy a formálnosti byly zavádějíci od přímého prožitku, prostě jen dýchejte a vnímejte souběh svého dechu a všeho co se ve vás děje s tím, co se právě děje na obloze/ v prostoru.
  • Pokud chcete praxi zintenzivnit, přidejte buď nějakou variantu jednoduchého fyzického pozdravu, např. "buddhistické" poklony, nebo některé jógové sestavy Surja namaskáru – Pozdravu Slunci. Jste-li stiženi astrologickou praxí a je-li pro Vás tím pádem čitelná symbolika dvanácky, lze užít variantu namaskáru o dvanácti fázích (ke kterým existují samozřejmě tradiční oslovení – mantry a pokud Váš sanskrt už není to, co býval, vyhoví mysli dobře i české ekvivalenty. Stejně tak ale můžete cvičení podložit např. naladěním na dvanáct energií solárního zodiaku a pak si tělem, dechem a zážitkem prohlédnout, co že to dělá). Proces, který v tu chvíli cvičíme, je pak žitou  variantou zodiakálního schématu, nad kterým při různých příležitostech mudrujeme svými interpretacemi. ;-)
  • Chcete-li, věnujte pozornost i tomu, že svou přítomností, vnímáním i cvičením tyto okamžiky aktivně - právě tady a teď – spolu-vytáříte. Současně tvoříte své naladění pro přítomný den, či noc. Vaše prožívání je součástí většího tvurčího celku - dopřejte si proto i čas na vnímání jeho uspořádání a svého místa v něm.


A svou přímou zkušenost (ne od ní druhotně odvozené koncepty) pak nechte trvat během dne i noci, vhodně si ji připomínejte, či aktualizujte. Doplňte svými postupy tak jak potřebujete a můžete se těšit proměnami i možná nečekanými vhledy a souvislostmi. Je to možnost jak obohatit své vědomí, modlitbu, meditaci, i např. praxi horoskopie, o některé zdroje ze kterých vzešly.


Populární příspěvky z tohoto blogu

O Černé luně, Bubákovi a tanci Dakiní.

Vzpomínka na Vratislava Jana Žižku

Nebeského mlýna otáčení.